Foreningens navn er Grundejerforeningen Vesterklit.

Foreningens geografiske område omfatter parceller, veje, stier og fællesarealer i relation til følgende veje: Gøgevej, Hjejlevej, Bogfinkevej, Musvågevej, Duevej og Uglevej.

Foreningen varetager grundejernes interesser i forhold til kommunen, regionen, øvrige myndigheder og andre naturlige samarbejdspartnere.

Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af vej- og stisystemer samt fællesarealer i sit geografiske område.

Alle med parcel på en af vejene i foreningens geografiske område kan være medlem af foreningen. Dog skal alle med parcel på en af vejene bidrage til den fælles vedligeholdelse, medlem eller ej.

For medlemskab betales et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes en gang årligt på generalforsamlingen og opkræves af Hjørring Kommune via. ejendomsskattebiletten.

Foreningen er medlem af Danmarks Naturfredningsforening.