Data- og privatlivspolitik for grundejerforeningen Vesterklit.

Dataansvarlig: Grundejerforeningen Vesterklit, CVR-nr. 31652936 v/formand Gert Nielsen er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har modtaget på hver enkelt grundejer og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overens-stemmelse med Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Dette indebærer at Grundejerforeningen Vesterklit skal dokumentere, hvordan persondata behandles i foreningen. 

Gert Nielsen kan kontaktes på mobil 21259047 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Formålet med behandling af dine persondata oplysninger: Oplysningerne anvendes alene til grundejerforeningens daglige virke i form af: Opkrævning af medlemskon-tingent. Indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af referater fra generalfor-samling og bestyrelsesmøder, udsendelse af nyhedsbreve samt anden relevant information eller nødvendig kontakt til og mellem medlemmerne i grundejer-foreningen. 

Kategorier af personoplysninger: De persondata der benyttes i grundejerforeningen er af kategorien almindelige personoplysninger. Grundejerforeningen behandler ikke personfølsomme oplysninger. 

Hvor får vi dine personoplysninger fra: Grundejerforeningen modtager en gang om året pr. mail et regneark fra Hjørring kommune med kontaktoplysninger på alle de grundejere, der ikke har adressebeskyttelse. Oplysningerne omfatter sommerhus-adresse, ejers navn og ejers folkeregisteradresse. 

Grundejerforeningen vedligeholder med baggrund i dette en medlemsoversigt (et regneark), hvor der udover ovenstående oplysninger er tilføjet mailadresser og telefonnumre på de grundejere, der har oplyst dette. Fra bestyrelsesmedlemmerne indhentes desuden fotos, som lægges på hjemmesiden. Situationsbilleder fra grundejerforeningens arrangementer lægges ligeledes på hjemmesiden.

Deling af dine personoplysninger: Oplysningerne ligger på grundejerforeningens hjemmeside www.vesterklit.dk under fanen Medlemmer, i form af en medlems-oversigt. Der kræves brugernavn og adgangskode, som kun medlemmerne er i besiddelse af, for at logge ind i fanen Medlemmer. I forbindelse med udsendelse af mails til alle medlemmer fremgår alle medlemmers mailadresse, såfremt den er oplyst. For bestyrelsens vedkommende fremgår personoplysningerne på hjemme-sidens åbne del som kontaktoplysninger. Medlemsoversigten opbevares desuden hos bestyrelsen. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Opbevaring af dine personoplysninger: Grundejerforeningen opbevarer kun dine personoplysninger så længe du er registreret hos Hjørring kommune som ejer af en sommerhusgrund i det vejområde som grundejerforeningen omfatter. 

Dine rettigheder: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi opbevarer om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Du har ret til at trække dine persondataoplysninger tilbage. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Kontaktoplysninger: Hvis du har spørgsmål om grundejerforeningens behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte Gert Nielsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

25.5.2018