Enhver der ejer en sommerhusgrund på Gøgevej, Hjejlevej, Bogfinkevej, Musvågevej, Duevej og Uglevej kan blive medlem af Grundejerforeningen Vesterklit, Tversted.

Som grundejer er man ikke forpligtet til at være medlem af foreningen. Men dette fritager ikke fra at man skal bidrage til de fælles vedligeholdelsesomkostninger. 

Hvorfor være medlem af foreningen?

Fordi grundejerforeningen

  • varetager grundejernes interesser og sørger for kontakt til Kommunen, Regionen, Klitvæsenet, Skov og naturstyrelsen med flere.
  • sørger for vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.
  • påser at bestemmelserne i lokalplanen, deklarationer og servitutter for området efterleves.
  • påser at bestemmelserne i vedtægterne efterleves.
  • sørger for at der etableres nødvendig og tilstrækkelig skiltning i området.
  • gennemgår ændringsforslag til  kommuneplan, lokalplaner, deklarationer og servitutter for området, for at sikre medlemmernes interesser.
  • arbejder for at sommerhusområdet forbliver attraktivt og rekreativt.