Formål: 
At bevare områdets attraktive, rekreative og unikke landskabelige kvaliteter for ejere, lejere og gæster.
At regulere ejeres, lejeres og gæsters adfærd i området.   

Reglement:

Reglementet supplerer gældende love, lokalplan nr. 714.1, tinglyste deklarationer og servitutter, der altid skal respekteres.

Bestyrelsen 24.4.2012