Nyt fra Fællesmødet

Seneste nyt fra fællesmødet kan findes her.

Referat fra fællesmødet (vesterklit.dk)

Referat fra generalforsamlingen

Så er der referat fra generalforsamlingen.

Det ligger her Generalforsamlingen 2024 (vesterklit.dk)

Generalforsamlingen 2024

Kære medlemmer 

Så er indkaldelse til årets generalforsamling udsendt og lagt på hjemmesiden.

Indkaldelsen og regnskabet kan findes her.

Møde om hegning og naturpleje Tversteds Grønne Front

Hej Alle der har været afholdt møde i Tvesteds Grønne Front.

Referat og øvrigt materiale kan findes her.

Referat fra Bestyrelsesmøde

Hej Alle så ligger der referat fra bestyrelsesmødet den 18-07-2023.

Referatet ligger her.

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Kære medlemmer 

Så er indkaldelse til årets generalforsamling udsendt og lagt på hjemmesiden.

Indkaldelsen og regnskabet kan findes her.

Referat fra Generalforsamling 2023

Kære medlemmer 

Så er referatett fra årets generalforsamling uploaded her på hjemmesiden. Dette kan findes her.

Nyt på hjemmesiden

Hej Alle

Så er der nye tilføjelser til hjemmesiden.

Diverse opdateringer

Kære medlemmer

Så er hjemmesiden opdateret med flere forskellige ting:

Referat fra Generalforsamlingen er lagt in under menupunktet https://vesterklit.dk/generalforsamlingen/228-generalforsamlingen-2022

Medlemslisten er opdateret https://vesterklit.dk/medlemsliste

Den korte formandsliste er opdateret https://vesterklit.dk/faellesmoedet/formandslisten

Endelig er der uploaded referat fra seneste møde i Fællesmødet https://vesterklit.dk/faellesmoedet/230-referat-fra-faellesmodet

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamlingen 2022

Grundejerforeningen Vesterklit

Sekretær Carsten S. Mortensen

                                          

Kære Medlem!

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes på Restaurant Tannishus

påskelørdag d. 16. april 2022 kl. 11.00

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 2. Bestyrelsens beretning v/formanden (Gert Nielsen)
                            
 3. Fremlæggelse af regnskab v/Peter Overgaard

 4. Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer)

 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
                                 På valg for to år er:
                                 Kasserer Peter Overgaard (villig til genvalg)
                                 Bestyrelsesmedlem Carsten S. Mortensen (villig til genvalg)

 

 1. Valg af 2 suppleanter
                                 Niels Christian Jensen (villig til genvalg)

                   (Niels Christian har i 2021 fungeret som både 1. og 2. suppleant)

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant
                                 Helle Juul Larsen (villig til genvalg)
                                 Carsten Østergaard Therkildsen (villig til genvalg)

 2. Fastsættelse af kontingent for 2023.

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 350 kr.

 1. Eventuelt

Ønsker man at deltage i den efterfølgende frokost, koster det 75 kr. pr. deltager, som betales på generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktementet senest mandag den 11. april på telefon

25 20 54 48 (sekretær) eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside www.vesterklit.dk

Venlig hilsen

P.b.v.

Carsten S. Mortensen