Nyt på hjemmesiden

Igennem den seneste tid er der sket følgende tilføjelser/opdateringer på hjemmesiden:

  • Der er uploaded mødereferater fra møder afholdt i Sti- og Naturgruppen (under fællesmødet) den 10 juni samt den 16. juli. Referaterne kan findes under menupunktet Fællesmødet.
  • Der er uploaded mødereferat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt den 20. juli. Refereatet kan findes under menupunktet Bestyrelsesmøder.
  • Endelig er medlemslisten opdateret. Denne kan findes på medlemssiderne.