Indkaldelse til generalforsamling

Kære Medlem!

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

Generalforsamlingen skulle afholdes på Restaurant Tannishus påskelørdag d. 3. april, men pga. fortsatte Corona-restriktioner er dette ikke muligt.

Derfor udsættes generalforsamlingen til

 

pinselørdag d. 22. maj 2021 kl. 11.00

(med forbehold for, hvis det skulle blive nødvendigt med yderligere udsættelse)

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 2. Bestyrelsens beretning v/formanden (Gert Nielsen)
      
 3. Fremlæggelse af regnskab v/Peter Overgaard

 4. Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer)

 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
       På valg for to år er:
                                 Formand Gert Nielsen (villig til genvalg)
                                 Bestyrelsesmedlem Tonny K. Jensen (villig til genvalg)
                                 Bestyrelsesmedlem Henning P. Nielsen (villig til genvalg)

 

 1. Valg af 2 suppleanter
            Niels Christian Jensen (villig til genvalg)

                   (Niels Christian har i 2020 fungeret som både 1. og 2. suppleant)

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  Helle Juul Larsen (villig til genvalg)
                                 Carsten Østergaard Therkildsen (villig til genvalg)

 2. Fastsættelse af kontingent for 2022.

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 350 kr.

 1. Eventuelt

Ønsker man at deltage i den efterfølgende frokost, koster det 75 kr. pr. deltager, som betales på generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktementet senest mandag den 17. maj på telefon

25 20 54 48 (sekretær) eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside www.vesterklit.dk

Venlig hilsen

P.b.v.

Carsten S. Mortensen