Referat fra samarbejdsforum

Så er der lagt referat fra Grundejerforeningerne og Hjørring Kommunes samarbejdsforum på hjemmesiden.

Nyt på hjemmesiden

Igennem den seneste tid er der sket følgende tilføjelser/opdateringer på hjemmesiden:

 • Der er uploaded mødereferater fra møder afholdt i Sti- og Naturgruppen (under fællesmødet) den 10 juni samt den 16. juli. Referaterne kan findes under menupunktet Fællesmødet.
 • Der er uploaded mødereferat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt den 20. juli. Refereatet kan findes under menupunktet Bestyrelsesmøder.
 • Endelig er medlemslisten opdateret. Denne kan findes på medlemssiderne.

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Kære medlemmer

Så er referatet fra dette års generalforsamling lagt på hjemmesiden. Ligeledes er vedtægterne blevet opdateret i henhold til generlforsamlingens beslutninger.

Referatet kan findes under menupunktet Generalforsamlingen og de opdaterede vedtægter kan findes under menuppunktet Foreningen

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære Medlem!

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

 

Påskelørdag den 20. april 2019.

Bemærk, at vi i år har inviteret Bolette Falbe-Hansen, udviklingskonsulent, bosætningskoordinator og koordinator for Vision Tversted, Hjørring kommune som gæstetaler. Emnet er: Vision Tversted. Bolette vil berette om målet med processen, hvor langt vi er nået og hvilke resultater der hidtil er opnået.

Bolette starter sit indlæg      kl. 10.30.

Derfor starter selve generalforsamlingen først     kl. 11.00

 

Sted: Restaurant Tannishus – Tannisbugtvej 123, Tversted

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 2. Bestyrelsens beretning v/formanden (Gert Nielsen)
      
 3. Fremlæggelse af regnskab v/Henning Nielsen, da Peter Overgaard er forhindret

 4. Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer)

 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
       På valg for to år er:
                                 Formand Gert Nielsen (villig til genvalg)
                                 Tonny Jensen (villig til genvalg)

                   Henning Nielsen (villig til genvalg)

 

 1. Valg af 2 suppleanter
            Niels Christian Jensen (villig til genvalg)

                   (Niels Christian har i 2018 fungeret som både 1. og 2. suppleant)

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant
            Helle Juul Larsen (villig til genvalg)
            Carsten Østergaard Therkildsen (villig til genvalg)

 2. Fastsættelse af kontingent for 2020.

 3. Eventuelt

Ønsker man at deltage i den efterfølgende frokost, som er Tannishus’ påskebuffet, koster det 75 kr. pr. deltager, som betales på generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktementet senest mandag den 15. april på telefon

25 20 54 48 (sekretær) eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside under menuen generalforsamlingen.

Venlig hilsen

P.b.v.

Carsten S. Mortensen

Ny fredning i Tversted

Hjørring kommune og Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et forslag til fredning af klitområdet mellem Tversted by og havet.

Forslaget er indsendt til Fredningsnævnet, der har indkaldt til offentligt møde 27. marts 2019 kl. 09:00 på Tannishus. Forslaget og bilag m.m. kan ses på Hjørring kommunes hjemmeside eller dette link https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/miljoe-og-natur/natur/tversteds-groenne-fron

Bestyrelsen vil følge processen og vil specielt gøre opmærksom på at etablering af naturplejeprojekterne ikke må indskrænke mulighederne for at benytte de eksisterende stier fra sommerhusområderne til stranden.

Nyhedsbrev januar 2019

Kære medlemmer.

Aller først Rigtigt Godt Nytår til jer alle og jeres familier.

En forrygende sommer og et skønt efterår ud over det sædvanlige er passé og vinteren har indfundet sig. Tversted var dækket af et tyndt lag julesne den 24., så der var ren juleidyl, for de der havde valgt at fejre julen i sommerhuset.

I har måske bemærket, at vores hjemmeside Vesterklit.dk har været nede de seneste par måneder. I første omgang troede vi, den var blevet hacket, men det er ikke tilfældet. Det har vist sig, at det firma – Joomla, der har stillet software til rådighed for opbygning af hjemmesiden og det firma – ONE.com, der håndterer mailkorrespondancen m.m., ikke længere arbejder sammen. Vi har nu fået kontakt til en Joomla ekspert, der kan løse problemet for os, så i starten af januar skulle siden igen værre oppe.

Hjørring kommune & Tversted Borger- og Turistforening har igangsat en proces, der via en række debatmøder i løbet af et til to år skal føre frem til en Visionsplan Tversted, en plan for hvor og hvordan Tversted skal udvikle sig i de kommende år. Det er en ambitiøs og rigtig spændende proces, der er igangsat. Der er allerede afviklet tre info- og debatmøder. Næste møde bliver 26. januar 2019 på Tversted skole. Seneste møde havde Vestkystturismen som tema. På det første møde ultimo oktober fik vi lejlighed til at gøre opmærksom på, at antallet af sommerhusejere i Tversted området er ganske stort i forhold til de fastboende, og at sommerhusejerne skal inddrages i processen, hvilket vi ikke fornemmede helt var tanken på det første møde.                    På næste møde er vi inviteret til at komme med et indlæg, for netop at gøre opmærksom på, at vi som ejere skal være en væsentlig spiller i visionsplanen. Jeg håber, alle der har lyst benytter sig af muligheden for at få indflydelse på den endelige fusionsplan. Hjørring kommune & Tversted Borger- og Turistforening lægger alt materialet, der anvendes og det der kommer ud af debatmøderne på hjemmesiden Tversted.dk Har I ikke mulighed for at komme til møderne, så klik ind og se, hvad der foregår og kontakt evt. undertegnede med ideer og input, jeg så kan medtage til møderne, som jeg så vidt mulig vil deltage i.

Stigruppen har været i dialog med Hjørring kommune og aftalt, at en række af de stier, vi anvender på vore vandringer i terrænet, men som ikke var indtegnede på det officielle sti kort, nu bliver det. Dette kan allerede nu ses ved at Google Friluftskort Hjørring. Klik på stier og zoom ind på sommerhusområdet. De tilføjede stier, er indtil videre, indtegnet med grå farve.

I øvrigt har kommunen i år været flinke til at vedligeholde stiområderne bedre end tidligere år. Eksisterende stier er blevet trimmede og der er ryddet en ”ny” sti lige øst for Flodbækken, så det nu er muligt at gå ned langs Flodbækken og lave en tur ud mod Tverstedsøerne, uden at skulle forcere Flodbækkens udløb.

Huset ved tankstationen ved rundkørslen, som har længe trængt til vedligeholdelse – det er jo det første syn vi møder, når vi kommer til Tversted – er nu endelig blevet renoveret og fremtræder ganske nydeligt og der er kommet ny asfalt på Tannisbugt vej, måske affødt af, at vi grundejerfor-eninger og vejlaug men også mange andre har påpeget behovet derfor i længere tid.

Købmand John har købt bygningerne, hvor brugsen havde til huse og har planer om at etablere ”små butikker” i dem, fortalte han om på det første visionsmøde, så det lyder spændende og godt, der kommer liv i bygningerne igen.

Det var lidt om, hvad der rør sig i Tversted.

Glæder os til at se jer til generalforsamling påskelørdag.

På vegne af bestyrelsen

Gert Nielsen

Datapolitik

Nye regler til bedre beskyttelse af persondata er vedtaget og træder i kraft 25. maj 2018. Det drejer sig om en ny EU Persondataforordning (GDRP) og en ny dansk Databeskyttelseslov.

Den nye EU Persondataforordning skal skabe ensartede regler i EU og give personen bag data ejerretten tilbage – altså sikre en øget beskyttelse af personen bag data. Samtidig indføres hårde økonomiske sanktioner for overtrædelse.
 
Formålet med den nye Databeskyttelseslov er at supplere reglerne i EU Persondata-forordningen og som udgangspunkt videreføre allerede gældende regler.

Bestyrelsen har derfor formuleret en datapolitik for foreningen. Denne kan findes under menupunktet: Foreningen.
 

Referat fra generalforsamlingen 2018

Kære medlemmer 

Så er referatet fra generalforsamlingen 2018 lagt på hjemmesiden. Referatet kan findes her.

http://www.vesterklit.dk/index.php/generalforsamlingen/186-generalforsamling-2018

 

Generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Så er invitation til generalforsamlingen 2018 samt regnskab for 2017 lagt på hjemmesiden. 

De kan findes her:

http://vesterklit.dk/index.php/generalforsamlingen/186-generalforsamling-2018

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 17.02.2018

Så er der uploadet referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet kan findes her:

http://www.vesterklit.dk/index.php/bestyrelsen/bestyrelsesmoder