Referat fra generalforsamlingen 2018

Kære medlemmer 

Så er referatet fra generalforsamlingen 2018 lagt på hjemmesiden. Referatet kan findes her.

http://www.vesterklit.dk/index.php/generalforsamlingen/186-generalforsamling-2018

 

Generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Så er invitation til generalforsamlingen 2018 samt regnskab for 2017 lagt på hjemmesiden. 

De kan findes her:

http://vesterklit.dk/index.php/generalforsamlingen/186-generalforsamling-2018

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 17.02.2018

Så er der uploadet referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet kan findes her:

http://www.vesterklit.dk/index.php/bestyrelsen/bestyrelsesmoder

Adgang til naturen

Kære medlemmer

Vi er kommet i besiddelse af vedhæftede folder der giver rigtig god information omkring færdsel og adgang i naturen.

Folderen er udarbejdet af Dansk Vandrelaug.

God læselyst.

Godt nytår

Kære medlemmer.

I ønskes alle et Rigtigt Godt Nytår.

 

Jeg vedhæfter nogle friske billeder fra Tversted, der viser Hirtshals i det fjerne og forlængelsen af gangbroen ved Flodbækkens udløb. Hjørring kommune har således påbegyndt nogle af de forbedringer, der blev aftalt på besigtigelsesmødet i efterårsferien jf. Nyhedsbrevet i oktober. Som I kan se, kan man i øjeblikket på trods af regnmængderne færdes tørskoet ad ”den gamle sti” efter forlængelse af svævebroen. I udløbet af Flodbækken løber vandet i øjeblikket meget kraftigere, end det har gjort længe. Håber det fortsætter med at være muligt at færdes tørskoet resten af året! Der er også trimmet buske og græs langs stien, så den er fint tilgængelig netop nu.

 

Der er jo ingen tvivl om, at den megen regn sammenholdt med den meget højere grundvand stand er medvirkende til problemerne. Der ses rigtig rigtig mange små søer på markerne på begge sider af Skagenvejen i tiden.

Lad os krydse fingre for, at 2018 sæsonen bliver betydeligt bedre end den forgangne sæson.

Hjørring kommune er også i gang med at producere stolper og skilte til markering af badestier, hvor de mest befærdede stier skal markeres fra vandsiden. Markeringerne bliver leveret her i løbet af foråret og så skal bestyrelserne i grundejerforeningerne selv sørge for opsætning. Er der nogen af jer, der har specielle ønsker i den anledning, så send lige en mail om det.

 

Som I sikkert har bemærket indføres der affaldssortering i Tversted i løbet af 2018. I første omgang for helårsbeboelserne, men Hjørring kommune har tidligere annonceret, at vi som grundejerforening primo marts får en invitation til et møde om affaldshåndtering i sommerhusområdet. Det ser vi frem til med interesse.

 

Palmesøndag afholdes det nu snart traditionsrige fællesmøde for grundejerforeninger og vejlaug i området. I år har Paradisdalens grundejerforeningen bebudet sin deltagelse, så vi bliver flere og flere med der af følgende større vægt i vore ønsker og krav!

 

Generalforsamlingen i år bliver som bestemt i vedtægterne påskelørdag den 31. marts, så sæt kryds i kalenderen, hvis I ikke allerede har gjort det. Har I forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, så husk de skal være Carsten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

 

og på gensyn i Tversted

Gf. Vesterklit

 

 

Fmd. Gert Nielsen

Ændring af affaldssorteringen

Foreningen har modtaget nedenstående og vedhæftede fra renovationsselskabet:

 

Kære sommerhusejere og udlejere

 

Vi ændrer nu en smule i sorteringerne ved genbrugspletterne og beder om jeres hjælp til at sprede budskabet.

Vedhæftet findes en opdateret sorteringsoversigt til sommerhusgæsterne.

 

Sammen med Hjørring Kommune er vi i gang med at planlægge en ny løsning for indsamling af affald ved husstanden. 

Til oktober 2018 får alle énfamiliehuse i Hjørring Kommune opstillet to to-delte containere derhjemme – det omfatter i første omgang udelukkende helårshuse. Læs evt. mere om ordningen her:http://www.avv.dk/borgere/affaldssortering-derhjemme-i-2018/

 

Vi er taknemlige for de erfaringer, vi har fået under Nulskrald-projekterne både med hensyn til sorteringsvillighed, praktikken omkring sorteringerne og kommunikationen. Alt det har indgået i udformningen af den nye ordning.

 

Den nye ordning kommer til at omfatte følgende affaldstyper:

·         Plast og metal

·         Papir og småt pap

·         Madaffald

·         Restaffald

 

Mælkekartoner, som vi har samlet fra på genbrugspladserne og hos jer i genbrugspletterne i Tversted, bliver ikke en del af den nye ordning.

Det er for nuværende ikke muligt at rumme kartonerne i de sorteringer, vi samler ind ved husstandene. 

Ved kun at indsamle kartoner i pletterne og på genbrugspladserne får vi for små mængder i forhold til, at det kan give en miljømæssig og økonomisk fornuftig afsætning (kartonerne afsættes pt. til en svensk papirfabrik). 

Vi har derfor valgt, at kartonerne fra 1. februar 2018 skal i restaffald til energiudnyttelse. 

 

Genbrugspletterne vil blive bibeholdt i deres nuværende form - uden mælkekartoner fra 1. februar 2018. Rummet i genbrugspletterne, der tidligere har været anvendt til kartoner, vil i stedet blive anvendt til pap, som er den affaldstype, der hurtigst fyldes i genbrugspletterne.

Når husstandsindsamlingen indføres til oktober 2018, vil vi genoverveje i hvilket omfang og med hvilke sorteringer pletterne skal bestå. 

 

Vi skal, når affaldsindsamlingen ved helårshusene er kommet godt i drift, til at se på løsninger for yderligere sortering i sommerhusområderne. Det vil være oplagt, at vi til den tid tager fat i jer i Tversted igen. I har været gode at ideudvikle med.

 

Med ønsket om et godt 2018, hvor vi får udbredt en øget sortering til samtlige husstande.

 

 

Venlig hilsen

 

Lisbeth Sanderhoff
 

image001.png


AVV I/S
Mandøvej 4 • 9800 Hjørring
Tlf. 9623 6644 • avv.dk 
Tlf. 9623 6606 (direkte) 
Tlf. 2047 9922 (mobil)

Bliv opdateret - tilmeld dig AVVs nyhedsmail!

 

Tænk på miljøet, før du printer denne mail – er det nødvendigt?

Havets hærgen

Lidt interessant baggrundsviden omkring sand transport ved vestkysten.

 

Nyhedsbrev oktober 2017

Så er der nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen

Så er der uploadet referat fra generalforsamlingen. Referatet kan findes her på hjemmesiden under menupunktet generalforsamlingen.