Generalforsamling 2017

Kære Medlem!

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling Påskelørdag den 15. april 2017. Bemærk, at vi i år har inviteret Tversted Borgerforening til at komme og fortælle lidt om, hvad der rører sig i området. Dette indlæg starter kl. 10.30. Derfor starter selve generalforsamlingen først kl. 11.00.

Stedet er som det plejer: Restaurant Tannishus – Tannisbugtvej 123, Tversted.

Dagsorden kan findes her på hjemmesiden under generalforsamling 2017.

Nye billeder i galleriet

Så er der nye billeder i galleriet. Stemningsbilleder fra sommeren 2016.

 

Stor tak til Peter Overgaard.


Afbrænding & Bredbånd Nord

Kære medlemmer.

AFBRÆNDING!

Vi er på vej ind i sommeren med varme og tørhed, som alt andet lige øger risikoen for brande. Vi må alle gøre, hvad vi kan, for ikke at igangsætte en brand i området! Alle husker sikkert fortsat fra klitbranden 2013, hvor hurtigt det kan gå rigtigt galt, når uheld er ude eller omtanke mangler!

På nødvendig foranledning må vi henvise til Hjørring kommunes bestemmelser om afbrænding (link)

http://www.hjoerring.dk/erhverv/miljoe/affald/afbraending

hvoraf det fremgår: Generelt må du ikke brænde noget af. En fast undtagelse er sankthansbål og små hyggebål af ubehandlet, tørt træ.

Se desuden også Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding (link)

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=166775

og se Beredskabsstyrelsens folder: Grill, bål og ukrudtsbrænder – med omtanke (link)

http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Grill_baal_og_ukrudtsbraender_folder.pdf

Bredbånd Nord.

Vær i øvrigt opmærksom på, at andre entreprenører end Bredbånd Nord kan nedgrave fiberen, de meter der er brug for ud over de første 30 meter, til en lavere pris!!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

sommerinfo

 

Kære medlemmer.

Så er sommeren for alvor begyndt, men nogle af os har allerede tilbragt mange dage i sommerhuset og nydt den skønne natur og det gode vejer – indtil regnen kom!

Gøgevej er blevet skrabet i forrige uge (vi ventede til udlægningen af fiber var afsluttet), så den kan fremstå pæn og jævn, når det store sommer ryk ind kommer. Men regn i større mængder kan desværre hurtigt ændre på dette.

Vi har benyttet forsommeren til at indhente tilbud til vedligeholdelse af Gøgevej. Bestyrelsen vil i løbet af juli måned sammen med vore kolleger fra nabo grundejerforeningen Vester Klit tage beslutning om, hvilken model vi vil foretrække. I vil blive informeret, når beslutningen er truffet.

Bredbånd Nord er færdige med at udlægge fiber langs samtlige veje i vort sommerhusområde og er nu klar til installering af fibernet opkobling til de, der har valgt at tilslutte sig.

I den forbindelse vil vi lige gøre opmærksom på, at tilslutning til bredbånd er omfattet af reglerne for håndværkerfradrag!

Vi rykker og rykker Naturstyrelsen for svar på vort spørgsmål: Må der cykles på mountainbikes på vore stier? Men vi får intet svar!

Vi arbejder på at lave en vandring langs med og omkring Flodbækken, så vi kan få indsigt i den righoldige flora og fauna, vi færdes i heroppe. En naturvejleder fra Hjørring kommune overvejer i øjeblikket, hvornår vi vil kunne få mest ud af en sådan vandring. Så snart han vender tilbage med et forslag, vil I blive informeret.

Der bliver snarest lagt et nyt kort over stiforløbet i hele Vesterklit området (fra Tannisby til Tverstedsøerne) på hjemmesiden!

Har I bemærket, at der foregår mange aktiviteter i Tversted! Tversted Borger- og Turistforening opdaterer løbende hjemmesiden tverstedliv.dk, hvor I kan følge, hvad der sker i området! Der er direkte link til tverstedliv.dk - og mange andre gode link - på vor egen hjemmeside vesterklit.dk, hvor I også kan komme ind i undermenuen For medlemmer med Brugernavn: tannis og adgangskode: bugt. Vær opmærksom på, at der muligvis skal logges på to gange i træk, for at komme ind på menupunktet For medlemmer!

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer i Tversted eller hvor I måtte opholde jer! Og husk: Har I spørgsmål, kommentarer eller blot gode ideer til en god sag, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne, så ser vi på sagen!

Gert Nielsen                                                                                                                                                         Fmd.

Fibernet

Kære medlemmer

Som opfølgning på præsentationen af den installation af fibernet der skal foregå i området, kan vi oplyse, at det for vores område vil gælder at:

nedgravningen vil starte ca. den 9. maj med forventet tilslutning påbegyndt den 8. august.

med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2016

Kære Medlem!

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

Påskelørdag den 26. marts 2016.

Bemærk, at vi i år har inviteret Michael Larsen fra Bredbånd Nord, der kommer og fortæller om muligheder for fiberbredbånd til sommerhus.

Michael starter sin orientering kl. 10.30.

Derfor starter selve generalforsamlingen først kl. 11.00

Sted: Restaurant Tannishus – Tannisbugtvej 123, Tversted

Dagsorden, regnskab og indkomne forslag kan ses her på hjemmesiden under punktet generalforsamlingen.

Ønsker man at deltage i den efterfølgende frokost, som er Tannishus’ påskebuffet, koster det 75 kr. pr. deltager, som betales på generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktementet senest mandag den 21. marts på telefon

25 20 54 48 (sekretær) eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

 

Nyt på hjemmesiden

Så er der kommet lidt nyt på vores hjemmedside.

  • Først og fremmest er der under menupunktet (Foreningen => Området => Hjælpekort) publiceret et kort der viser hvor stier og fællesarealer er placeret indenfor foreningens- samt i tilstødende områder. Kortet er lagt på hjemmesiden i pdf format, sådan at det let kan åbnes og udskrives.
  • For det andet er der lagt et link i linksamlingen der linker til en oversigt over naturture der tilbydes af Hjørring Kommune.

Nye billeder i billedgalleriet

Så er der lagt billeder fra Vejdag og Generalforsamling 2015 i billedgalleriet.

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. april 2015

Referat fra seneste bestyrelsesmøde kan nu læses her

Bestyrelsen=> Bestyrelsesmøder