Godt Nytår


 

Kære medlemmer.

Bestyrelsen ønsker jer et Rigtigt Godt Nytår!

Sammen med nytårshilsenen lidt information om Tversted!

Der har så vidt vides været fredeligt og roligt i området, men ”Bodil” har, som I kan se på vedhæftede bilede, taget for sig af den første klitrække. Hun fjernede en hel del sand, men sådan er det jo, når havet står højt. Til gengæld har vi ind imellem også meget vind, uden at vandet æder af klitten, så den igen kan blive bygget op. Disse evige forandringer er jo noget af det charmerende ved Tversted.

Stormen væltede også enkelte træ i området, men det blev ikke slemt, som for tre år siden!

Den årlige generalforsamling er jo som altid Påskelørdag kl. 1100 på Tannishus. Indkaldelsen sendes ud elektronisk tre uger før, men husk at eventuelle forslag til behandling skal sendes til Carsten senest 4 uger før generalforsamlingen. Husk i øvrigt at meddele os, hvis I skifter e-mailadr. eller får nyt telefonnummer!

Der er planer om, at Tversted skal være Nulskrald by 2014. Hvad dette indebærer, bliver bestyrel-sen informeret om primo januar og så sørger vi for, det bliver videreformidlet på vor hjemmeside www.Vesterklit.dk

Gøgevej har holdt sig stort set jævn længe, men der er ved at være mange mindre og enkelte store huller i den nu. Bestyrelsen har aftalt en vejvedligeholdelsesdag umiddelbart før Påske, så vejen er i orden til det store Påske rykind.

Venlig hilsen og på gensyn i 2014

Gert Nielsen

Fmd.

 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Så er referatet fra sidste bestyrelsesmøde uploaded på hjemmesiden. Det kan findes under menupunktet

Bestyrelsen => Bestyrelsesmøder.

Referat fra bestyrelsesmøde

Så er referatet fra sidste bestyrelsesmøde uploaded på hjemmesiden. Det kan findes under menupunktet Bestyrelsen => Bestyrelsesmøder.

Referat og regnskab fra generalforsamling

Så er referat og det godkendte regnskab fra den nylig afholdte generalforsamling uploaded til hjemmesiden. Referatet ligger under menupunktet generalforsamlingen og regnskabet ligger under menupunktet Bestyrelsen.

Indbrud i området

Kære medlemmer

Vi har erfaret at der har været indbrud i mindst 3 sommerhuse på Uglevej. Vi vil derfor opfordre jer til at være opmærksomme på både jeres egne huse såvel som jeres naboers huse. Samt til at benytte medlemslisten til eventuelt at kontakte jeres naboer i tilfælde af indbrud.

Samtidig opfordrer vi til øget opmærksomhed overfor mistænkelige begivenheder og hændelser i området.

vh. Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2013

Kære medlemmer

Så nærmer tiden sig for den årlige generalforsamling. Denne afholdes traditionen tro Påskelørdag den 30. marts 2013 klokken 11:00 på Restaurant Tannishus.

Indkaldelsen kan læses her på hjemmesiden ved at følge nedenstående link.

http://vesterklit.dk/index.php/generalforsamlingen/131-generalforsamling-2013

 

Nyhedsbrev februar 2013

Nyheder fra bestyrelsen januar 2013.

Referat fra bestyrelsesmøde 11.08.2012

Så er referatet fra bestyrelsesmødet 11. august 2012 uploaded og placeret under Bestyrelsen => Bestyrelsesmøder.

Ny etableret sti mellem Musvågevej og Sjaggervej

Så er stien mellem Musvågevej og Sjaggervej omlagt og renoveret. Der er sat markeringspæle op og bevoksningen er klippet ned, så stiens nye forløb er let tilgængeligt.

Ny Hjemmeside om Tversted

Tversted Borger og Turistforening har lavet en ny, spændende og funktionel hjemmeside med mange fine detaljer. Siden kan ses på nedenstående link

www.tverstedliv.dk

og findes på denne hjemmeside i linksamlingen under Turisme & Ferie. Siden indeholder en masse interessant materiale om hvad der foregår i Tvested og er absolut et besøg værd.