Badesti Musvågevej/Sjaggervej

På grund af indkommen klage er det blevet besluttet at der etableres ny stiføring af badestien mellem Musvågevej og Sjaggervej. Den nye stiføring er markeret med blåt på nedenstående foto. Denne stiføring vil også blive markeret i terræn ved hjælp af opsatte træstolper.

Det skal henstilles at man IKKE benytter den hidtidige stiføring, som er markeret med gult.

Generalforsamling 2012

Indkaldelse med dagsorden og bilag til generalforsamlingen 2012 kan nu findes ved at klikke på dette link.

 

Referat fra bestyrelsesmøde 11.2.2012

Så ligger refaratet fra bestyrelsesmødet 11.2.2012 tilgængeligt. Klik på Bestyrelsen.

Generalforsamlingen 2012

Husk generalforsamling i grundejerforeningen påskelørdag den 7. april 2012.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til sekretæren senest 30 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse og dagsorden udsendes 3 uger før generalforsamlingen.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Gert Nielsen - 27.12.2011

Opfordring

Medlemmer, som har kendskab til begivenheder eller iagtager hændelser af betydning for foreningens medlemmer generelt, er særdeles velkomne til at maile eller ringe til formanden eller sekretæren, som så vil lægge informationen ud på hjemmesiden.

Gert Nielsen - 14.01.2012

Stormenes hærgen

Kysten ved Tversted er ikke gået ram forbi af vinterens storme. Havet har taget en del af klitterne. Mange træer er væltet.