Velkommen til Grundejerforeningen Vesterklit, Tversteds hjemmeside.

Foreningens geografiske område omfatter parceller, veje, stier og fællesarealer i relation til følgende veje: Gøgevej, Hjejlevej, Bogfinkevej, Musvågevej, Duevej og Uglevej.

OmrådetForeningen varetager grundejernes interesser i forhold til kommunen, regionen, øvrige myndigheder og andre naturlige samarbejdspartnere.

Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af vej- og stisystemer samt fællesarealer i sit geografiske område.

Alle med parcel på en af vejene i foreningens geografiske område kan være medlem af foreningen.

For medlemskab betales et årligt kontingent.

Her på hjemmesden har vi forsøgt at samle alle oplysninger med relevans for medlemmerne.

Savnes der oplysninger om relevante emner hører vi gerne om dette.

Bestyrelsen