Godt nytår!

Kære medlemmer.

Først og fremmest Rigtigt Godt Nytår til jer og jeres familier. Jeg håber I er kommet godt gennem julen og godt ind i det nye år 2021.

Året 2020 blev et år, vi aldrig nogensinde glemmer. Det blev et meget specielt år med voldsomme udfordringer pga. corona virussets spredning globalt. De mange restriktioner i Danmark og ikke mindst i Nordjylland har medført, at aktiviteterne i relation til grundejerforeningen også har været færre end de plejer. Det lykkedes dog at få afviklet den udskudte generalforsamling i oktober, men med et stærkt reduceret deltagerantal. Referatet ligger på hjemmesiden www.vesterklit.dk .

Arbejdet med at realisere planerne i Vision Tversted har også været ramt af, at arbejdsgrupperne ikke har kunnet mødes, som de gerne ville, på grund af forsamlingsforbud m.m., så der er ikke så meget nyt at informere om.

Et opråb!
Flere sommerhusejere har oplevet, at uvedkommende benytter deres affaldssække/beholdere til affald. Det medfører at affald kommer til at ligge længe, fordi ejerne ikke får afhentet affaldet uden for de aftalte perioder. I flere tilfælde, hvor affald er puttet i papirsække, har dyr (ræve, rotter m.m.) skaffet sig adgang til sækkene, så affaldet ligger og flyder i området. Det er både ulækkert og uhensigtsmæssigt.
Der er derfor grund til at indskærpe, at de der producerer affald uden for de perioder, hvor det afhentes enten selv SKAL sørge for at bortskaffe affaldet – ikke i naboens sæk eller beholder – eller sørge for at bestille ekstraordinær afhentning på http://www.hjoerring.dk/mitaffald.

Nu er de første tusinder blevet vaccineret i Danmark. Om et par måneder kan vi skimte foråret og lyset for enden af tunnelen vil blive tydeligere og tydeligere. Om vi kan afvikle vor generalforsamling påskelørdag er stadig uvist, men bestyrelsen følger situationen og melder ud, når der er afklaring.

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen enten pr. mail eller telefon, som kan ses på hjemmesiden.

Lad os håbe, at vi får en (næsten) normal sommer i Tversted 2021 og indtil da, pas godt på jer selv og hinanden.

 

Venlig hilsen

Gert Nielsen
Fmd. Gf. Vesterklit