Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Kære medlemmer 

Så er indkaldelse til årets generalforsamling udsendt og lagt på hjemmesiden.

Indkaldelsen og regnskabet kan findes her.