Fællesmødets repræsentanter

Herunder findes den korte formandsliste. Listen indeholder kontaktdetaljer på de grundejerforenings formænd der er repræsenteret på fællesmødet.