Diverse opdateringer

Kære medlemmer

Så er hjemmesiden opdateret med flere forskellige ting:

Referat fra Generalforsamlingen er lagt in under menupunktet https://vesterklit.dk/generalforsamlingen/228-generalforsamlingen-2022

Medlemslisten er opdateret https://vesterklit.dk/medlemsliste

Den korte formandsliste er opdateret https://vesterklit.dk/faellesmoedet/formandslisten

Endelig er der uploaded referat fra seneste møde i Fællesmødet https://vesterklit.dk/faellesmoedet/230-referat-fra-faellesmodet